16.2.11

'tou tiste

Se eu lyoncificar o meu nome, sou insultada: Meniina once Lindhuxa. Fuck off, iá?